Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Informacja o ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Działyńskich 2a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, na realizację zadania publicznego pn. promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni tj. do 15 września 2022 r. można zgłaszać uwagi dotyczące zamieszczonej oferty. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej na adres org2@powiat-nowomiejski.pl.

Uchwała Nr 139/879/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 września 2022 r.
w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego, złożoną przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. ) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na publikację oferty na realizację zadania publicznego, złożoną w dniu 06.09.2022r. przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę umieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat-nowomiejski.pl/, na stronie internetowej - https://powiat-nowomiejski.pl zakładka organizacje pozarządowe lub strona startowa – aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie na okres 7 dni, od dnia 8 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo